quinta-feira, outubro 23, 2008

Taipei state of mind # 3
photos by: cdgabinete, Taipei, october 2008

Sem comentários: